زیرساخت های فناوری اطلاعات در هر شرکت و سازمان بستر ارتباطی و تسهیل کننده خدمات و نیازهای آنها است و اکثر فعالیتهای سازمان ها و آحاد مردم در فضای تولید و تبادل اطلاعات انجام می شود. بر همین اساس تهدیدات و آسیب پذیری های این فضا مواردی همچون امنیت و کسب کار را در معرض خطر قرار می­دهد.

اهداف و ماموریت
ارتقاء و تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه سرویس¬های حیاتی از اهداف بسیار مهم و ماموریتی کلان برای متخصصان امنیت و مدیران امنیت سازمان ها و شرکت ها است.

مهمترین فعالیتهایی که باید در راستای اهداف و ماموریت امن سازی مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

  • ارتقاء آمادگی زیرساخت ها در برابر حوادث
  • اتخاذ تصمیمات آگاهانه با اشتراک و تحلیل اطلاعات
  • ارتقاء دانش امنیتی متولیان زیرساخت ها
  • ایجاد سطح قابل قبول امنیت سایبری
  • کمینه سازی پیامدهای نامطلوب حوادث سایبری
  • ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساخت ها
  • استفاده از ظرفیت بخش های خصوصی متخصص
خدمات امن سازی
شرکت راهکارهای امن ویرا در زمینه امن سازی زیرساخت های شبکه و سرویس ها و سیستم عامل ها و ارزیابی امنیتی در تمام سطوح قبل و بعد از امن سازی، آمادگی خود را برای ارائه طرح های امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حملات سایبری اعلام می دارد.
error: Content is protected !!