مشاوره امنیت

ارائه کننده:
شرکت راهکارهای امن ویرا
تاریخ
27 مرداد 1398
وب سایت:
ViraSecSolutions.com
دسته بندی:
امنیت شبکه

امنیت شبکه

مجموعه اقداماتی که برای شناسایی و جلوگیری از بروز مسائل امنیتی در زیرساخت شبکه صورت میگیرد. این مجموعه اقدامات می تواند بصورت راهکارهایی در غالب تجهیزات سخت افزاری و یا سرویس های نرم افزاری ارائه و پیاده سازی شوند.

امنیت شبکه دستیابی به سه عامل مهم است که مثلث امنیتی را تشکیل می دهند. این عوامل عبارتند از محرمانگی  (Confidentiality)، یکپارچگی (Integrity) و در نهایت در دسترس بودن (Availability). این سه عامل (CIA) اصول اساسی امنیت اطلاعات – در شبکه و یا بیرون آن – را تشکیل می دهند.

Confidentiality

به معنای آن است که اطلاعات فقط در دسترس کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند و اینگونه تعریف شده است. بعنوان مثال از دست دادن این خصیصه امنیتی معادل است با بیرون رفتن قسمتی از پرونده محرمانه یک شرکت و امکان دسترسی به آن توسط عوامل غیرمجاز.

Integrity

بیشتر مفهومی است که به علوم سیستمی باز می گردد و بطور خلاصه می توان آنرا اینگونه تعریف کرد:
– تغییرات در اطلاعات فقط باید توسط افراد یا پروسه های مشخص و مجاز انجام گیرد.
– تغییرات بدون اجازه و بدون دلیل حتی توسط افراد یا پروسه های مجاز نباید صورت بگیرد.
– یکپارچگی اطلاعات باید در درون و بیرون سیستم حفظ شود. به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و چه در خارج آن باید یکسان باشد و اگر تغییر می کند باید همزمان درون و برون سیستم از آن آگاه شوند.

Availability

این پارامتر ضمانت می کند که یک سامانه یا سرویس همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد. بنابراین حتی اگر همه مواردی امنیت و امن سازی مد نظر باشد اما عواملی باعث عدم کارکرد سیستم شوند – مانند غیرفعال کردن یک ویژگی به خاطر امنیت و اختلال در سرویس دهی– از نظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن نیست.

به غیر از مسائل مطرح شده مفاهیم و پارامترهای دیگری نیز هستند که با وجود آنکه از همین اصول گرفته می شوند برای خود شخصیت جداگانه ای پیدا کرده اند. در این میان می توان به مفاهیمی نظیر Identification به معنی تقاضای شناسایی به هنگام دسترسی کاربر به سیستم، Authentication به معنی مشخص کردن هویت کاربر، Authorization به معنی مشخص کردن میزان دسترسی کاربر به منابع، Accountability به معنی قابلیت حسابرسی از عملکرد سیستم و … اشاره کرد.

 

متخصصان شرکت راهکارهای امن ویرا با ارائه راهکارهای متناسب با کسب وکار شما براساس آخرین استانداردها و Best Practice های موجود، امنیت کسب و کار، شبکه و داده های شما را تضمین می کنند.

با ما در تماس باشید. 26913211- 021

امنیت شبکه

مجموعه اقداماتی که برای شناسایی و جلوگیری از بروز مسائل امنیتی در زیرساخت شبکه صورت میگیرد. این مجموعه اقدامات می تواند بصورت راهکارهایی در غالب تجهیزات سخت افزاری و یا سرویس های نرم افزاری ارائه و پیاده سازی شوند.